Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācija sadarbībā ar Finanšu ministriju izstrādājusi vadlīnijas organizāciju grāmatvedības dokumentu sagatavošanai – “Grāmatvedības organizācijas dokumentu rokasgrāmata”, kas paredzēta nelieliem uzņēmumiem, lai atvieglotu darbu uzņēmumu vadītājam un grāmatvedības kārtošanas veicējam.

Rokasgrāmatas mērķis ir palīdzēt praktizējošiem grāmatvežiem un uzņēmumu vadītājiem gūt dziļāku izpratni par grāmatvedības organizācijas dokumentu saturu un praktisko piemērošanu, piedāvājot skaidrojošus piemērus un grāmatojumus. Rokasgrāmatā un tās pielikumos ir aplūkoti praktiski paņēmieni, ko praktizējoši grāmatveži un uzņēmumu vadītāji var izmantot sava uzņēmuma grāmatvedības organizācijas dokumentu paketes izstrādāšanas gaitā, pielāgojot tos savu uzņēmumu darbības īpatnībām. Šo ieteikumu galvenais mērķis ir palīdzēt praktizējošiem grāmatvežiem un uzņēmumu vadītājiem nodrošināt kvalitātīvu grāmatvedības organizācijas dokumentu izstrādāšanu uzņēmumā, kas sekmēs efektīvu grāmatvedības kārtošanu un visu saimnieciskos darījumus apliecinošo dokumentu oriģinālu, kopiju vai datu attēlu atbilstošu saglabāšanu, kvalitatīvu finanšu pārskatu un citu grāmatvedības pārskatu sagatavošanu.

Rokasgrāmatai un tajā lietotajiem grāmatvedības kontējumiem un paraugiem ir ieteikuma raksturs.

Rokasgrāmata atrodama šeit.