Valsts ieņēmumu dienests atgādina, ka fiziskās personas visa 2017.gada laikā var brīvprātīgi iesniegt gada ienākumu deklarācijas par iepriekšējiem trim gadiem, lai saņemtu atpakaļ pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par attaisnotajiem izdevumiem (apmaksātajiem izglītības un ārstniecības pakalpojumiem, iemaksām pensiju fondos, veiktajiem apdrošināšanas prēmiju maksājumiem atbilstoši dzīvības apdrošināšanas līgumam u.c.), nepilnu nostrādāto gadu, kā arī diferencēto neapliekamo minimumu.

Brīvprātīgi gada ienākumu deklarāciju par 2016.gadu kopā ar attaisnojuma dokumentiem var iesniegt visa 2017.gada laikā un līdz pat 2020.gada 16.jūnijam. Visu 2017.gadu vēl var iesniegt deklarāciju un pieprasīt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli arī par 2015. un 2014.gadu, bet līdz 2017. gada 16.jūnijam – vēl arī par 2013. gadu.

Gada ienākumu deklarācijas gan elektroniski, gan papīra veidā var iesniegt ne tikai VID klientu apkalpošanas centros, bet arī nu jau 85 Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros visā Latvijā. Aktuālā informācija par vienoto klientu apkalpošanas centru adresēm un darba laikiem  pieejama portāla www.latvija.lv sadaļā “Vienotie klientu apkalpošanas centri”.

VID atgādina, ka iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārmaksas atmaksa ir paredzēta par šādiem izdevumiem:

  • attaisnotie izdevumi par izglītību, tajā skaitā – bērnu interešu izglītību par 2016.gadu;
  • attaisnotie izdevumi par ārstnieciskajiem pakalpojumiem (izņemot redzes asumu koriģējošu optikas izstrādājumu (briļļu un lēcu) iegādes izdevumus un izdevumus par ārstniecības līdzekļu (ārstniecisko preparātu, zāļu un vitamīnu), medicīnas ierīču un preču iegādi;
  • attaisnotie izdevumi par veselības apdrošināšanas prēmiju maksājumiem apdrošināšanas sabiedrībām;
  • veiktie ziedojumi un dāvinājumi, tajā skaitā izdevumu summas, kas ziedojuma vai dāvinājuma veidā nodotas Latvijas Republikā reģistrētai politiskajai partijai vai politisko partiju apvienībai;
  • privātajos pensiju fondos veiktās iemaksas;
  • apdrošināšanas prēmiju maksājumi atbilstoši dzīvības apdrošināšanas līgumam (ar līdzekļu uzkrāšanu);
  • ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību iegādes izmaksas, ja šīs apliecības bijušas nodokļa maksātāja īpašumā vismaz 60 mēnešus;
  • ja 2016. gadā gūto kopējo ienākumu apjoms ir mazāks par 12000 euro, tad iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, ir piemērojams diferencētais gada neapliekamais minimums no 900 euro līdz 1200 euro, atkarībā no kopējā ienākuma lieluma.

Nodokļu maksātāja 2016.gadā veiktie maksājumi par izglītības iegūšanu vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iestādēm šogad tiek automātiski iekļauti Gada ienākumu deklarācijā. Tādējādi EDS sagatavotajā deklarācijā personām tikai jāpārbauda automātiski ielasītā informācija un, ja tā atbilst personas veiktajiem maksājumiem par izglītības iegūšanu, tad par šiem izdevumiem apliecinoši attaisnojuma dokumenti papildus nav jāpievieno.

Nodokļu maksātājam ir tiesības pieprasīt iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārmaksas atmaksu par iepriekšējiem trim gadiem arī gadījumā, ja persona nav nostrādājusi pilnu gadu un tai nav piemērots viss noteiktais gada neapliekamais minimums, kā arī gadījumā, ja personai iepriekšējā gadā (vai iepriekšējos trijos gados) nav piemērots noteiktais atvieglojums par apgādībā esošu personu, atvieglojums par invaliditāti, vai nav piemērots atvieglojums kā politiski represētai personai vai nacionālās pretošanās kustības dalībniekam.

Attaisnotos izdevumus nevar piemērot tie iedzīvotāji, kuri attiecīgajā gadā nav maksājuši iedzīvotāju ienākuma nodokli, kā arī personas, kuras attiecīgajā gadā bija tikai mikrouzņēmumu darbinieki, patentmaksas maksātāji, saimnieciskās darbības veicēji, kuri maksājuši fiksēto ienākuma nodokli un fiziskās personas, kuras maksājušas iedzīvotāju ienākuma nodokli tikai pēc samazinātās likmes.

Taču gadījumā, kad fiziskā persona, kurai ir bijuši attaisnotie izdevumi par medicīnu vai izglītību, nav maksājusi iedzīvotāju ienākuma nodokli, gada ienākumu deklarāciju kopā ar maksājumus apliecinošajiem dokumentiem var iesniegt un attaisnotos izdevumus piemērot šo personu laulātie, bērni, mazbērni un citas personas, kurām arī ir tiesības uz nodokļa atvieglojumiem par šo ģimenes locekli.

Viedtālruņu lietotājiem ir pieejama arī īpaša mobilā lietotne “Attaisnotie izdevumi”, kas nodrošina attaisnoto izdevumu apliecinošu dokumentu, piemēram, čeku fotogrāfiju un to aprakstu, pakāpenisku uzkrāšanu 2017.gada laikā, lai jau 2018.gadā, aizpildot Gada ienākumu deklarāciju EDS, šos attaisnojuma dokumentus varētu ērti pievienot deklarācijai. Mobilā lietotne “Attaisnotie izdevumi” ir pieejama uzstādīšanai bez maksas Android iekārtu lietotājiem Google Play vietnē, iOS iekārtu lietotājiem App Store vietnē, Windows iekārtu lietotājiem Microsoft Store vietnē.

Informācija ņemta – www.vid.gov.lv